Artykuł Komentarz do Reguły: Rozdział IX: Ile psalmów należy odmawiać w godzinach nocnych dodany do schowka.