Artykuł Gdy ktoś przyjął miano opata. Czytanie Reguły (dzień jedenasty) dodany do schowka.