Artykuł Dawanie tego, co potrzebne. Notatki z Reguły (dzień dziewięćdziesiąty dziewiąty) dodany do schowka.