Artykuł Brat, wysłany dla załatwienia jakiejś sprawy. Czytanie Reguły (dzień dziewięćdziesiąty trzeci) dodany do schowka.