Artykuł Bonhoeffer o führerze, czyli mesjanistyczna koncepcja papiestwa dodany do schowka.