Pismo
2010.10.25 09:33

abp Burke: O godnym odprawianiu Mszy Świętej

Wśród autorów, których publikowaliśmy "na papierze" znalazł się także kardynał-nominat abp Raymond Burke. W związku z jego wyniesieniem do godności kardynalskiej chcemy przypomnieć jego tekst O godnym odprawianiu Mszy Świętej z 33 numeru Christianitas

W piątym rozdziale encykliki Ecclesia de Eucharistia „O Eucharystii w życiu Kościoła”, nasz poprzedni, umiłowany papież Jan Paweł II poruszył problem godnego odprawiania Mszy Świętej. Pokazując wzór celebracji, papież odwołuje się do opisu Ostatniej Wieczerzy, który znajdziemy w Ewangeliach i Pierwszym liście do Koryntian św. Pawła (por. Mt 26, 26-30; Mk 14, 22-26; Łk 22, 14-20; J 13, 1-17 i Kor 11, 17-34). Rozważając ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy nasz Pan Jezus Chrystus oddał nam w sakramencie swoje życie w przeddzień ofiarowania się na krzyżu, docieramy do istoty liturgii świętej


Redakcja

Christianitas - pismo na rzecz ortodoksji

Komentarze

Tomasz Rowiński, http://trowinski.blogspot.com: Abp Burke zaufał starożytnemu tekstowi Kanonu Rzymskiego, który mówi: "Wśród wszystkich ofiar, prosimy Cię, Ty Boże, racz te pobłogosławić, uznać, zatwierdzić, prawdziwą i miłą sobie uczynić, tak, żeby stała się dla nas Ciałem i Krwią (+) najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Który w przeddzień Swej Męki wziął chleb w święte i czczigodne ręce Swoje, a wzniósłszy oczy ku niebu do Ciebie, Boga, Ojca Swego wszechmogącego, Tobie czyniąc dzięki, pobłogosławił, połamał i rozdał uczniom Swoim, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy[...]" (2010.10.25 12:54)

 

Jurek, : cyt.: "gdy nasz Pan Jezus Chrystus oddał nam w sakramencie swoje życie w przeddzień ofiarowania się na krzyżu, docieramy do istoty liturgii świętej" Otóz nie w przeddzień, ale w d n i u Ofiary Krzyżowej, w sakramentalnych znakach, a za parę godzin w sposób krwawy. (2010.10.25 11:41)

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij