św. Piotr Czcigodny

 

(1092-1156), opat Cluny. Ora pro nobis!