Dom Herve Courau

Dom Hervé Courau OSB

 

(1943), opat benedyktyńskiego opactwa Najświętszej Marii Panny w Triors (Francja).