NIEDOSTĘPNY

Osoby zainteresowane numerem w wersji elektronicznej prosimy o kontakt: redakcja@christianitas.org

 
  1. [ramka] Polska służba Boża [Adam Mickiewicz, Dziady – Część III. s. II]
  Paweł Milcarek: Katolicy – nowa mapa [Artykuł wstępny. Casus zapowiedzi wprowadzenia Komunii na rękę. Stary układ: „Tygodnik Powszechny” i Radio Maryja. Nowa „mapa”: odmienne strategie wobec dechrystianizacji. Archipelag ortodoksji radykalnej. ss. 3-14]
  Marek Jurek, Bogusław Kiernicki, Paweł Milcarek: Jeszcze raz o obronie czynnej i Unii Europejskiej [Sprawa Buttiglione. Antychrześcijańska tendencja w UE. Klęska kompromisu „chadeckiego”. Kwestia „wolności sumienia”. ss. 21-26]
  Marek Jurek: Po debacie [Zmierzch postkomunizmu? Wyobcowani Polacy. Plaga antypolityczności. Sprawa jedności katolickiej w życiu publicznym. Konstytucja Europejska. Celowość wojny w Iraku. ss. 27-39]
  5. Sławomir Cenckiewicz: Cisi sprzymierzeńcy reform. Wypisy źródłowe z materiałów Służby Bezpieczeństwa o genezie i początkach Vaticanum II [Służba Bezpieczeństwa wobec sporów między konserwatystami i reformatorami w Kościele. ss. 41-78]
  Marek Strzegomski: Uderz w Pasterza… Okoliczności uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego [Postawa Episkopatu Polski w sytuacji uwięzienia Prymasa Tysiąclecia. ss. 79-89]
  Jacek Żurek: Dom rozdzielony. Kontrola oraz inwigilacja „księży patriotów” w czasach stalinowskich [Opatrzone komentarzem wypisy z archiwów SB. ss. 91-106]
  8. Boże Ciało w kopalni uranu. Rozmowa z ks. Martinem Vichem, b. więźniem komunistycznego obozu koncentracyjnego dla księży (Grzegorz Górny) [Wspomnienia więzienne z Czechosłowacji w latach 50. ss. 107-110] Bogusław Kiernicki: (Nie)ponura cenzura, czyli przypadki „Tygodnika Katolickiego” [Działania cenzury wobec tygodnika katolickiego na Ziemiach Odzyskanych w latach 40.-50. ss. 111-113]
  10. Dom Hervé Courau OSB: Czynne uczestnictwo i chorał gregoriański, tłum. Piotr Kaznowski [Wykład z sympozjum Duch liturgii (Poznań, październik 2003). Participatio actuosa. Chorał. Od czego zacząć naukę śpiewu liturgicznego. ss. 115-127]
  O. Daniel Field OSB: Gdy rodziła się liturgia chrześcijańska, tłum. Paweł Milcarek [Wykład z kolokwium CIEL w r. 1995. Pierwsze struktury liturgii chrześcijańskiej, do VI wieku. ss. 129-150]
  Ks.  Tomasz Węcławski: Pierwiastki liturgii [Wykład z sympozjum Duch liturgii (Poznań, październik 2003). Stworzony kontekst i źródła liturgii. Wymiar kosmiczny. Dzieło ludzi. Wymiar społeczny. ss. 151-171]
  Ks. Wojciech P. Grygiel FSSP: W rytmie świata. Josepha Piepera rozważania o świętowaniu [Dzień świąteczny i dzień roboczy. Liturgiczność świętowania. ss. 173-186]
  Jacek Kowalski: Noblesse oblige, czyli o „Brewiarzu Szlachetnych" Alaina Chartier [Przekład poematu średniowiecznego poety, z wprowadzeniem historycznym. ss. 187-211]
  Grzegorz Kucharczyk: Ostatni taki cesarz. Karol I (IV) Habsburg [W związku z procesem beatyfikacyjnym ostatniego cesarza Austrii. Sylwetka. ss. 213-240]
  Janusz Kotański: Bóg nie jest [Wiersz. ss. 241-243]
  Andrzej Marek Nowik: Męczeństwo prawie zapomniane [Sprawa ks. Marcina Baryczki, zamordowanego z polecenia Kazimierza Wielkiego. ss. 245-263]
  Jacek Bartyzel: Bajka prawdziwa i smutna, czyli „Zimowa opowieść” Williama Shakespeare'a [Utwór Szekspira jako alegoria ucisku Kościoła katolickiego pod panowaniem Henryka VIII. ss. 265-287]
  Maciej Zimnicki: Najpierw ortodoksja. Kardynał Ratzinger o drogach wyjścia ze współczesnego kryzysu wiary [Prymat ortodoksji przed ortopraksją w myśli teologicznej kard. Ratzingera. ss. 289-298]
  Gustave Thibon: Duch lewicy i duch prawicy, tłum. Piotr Kaznowski [Rozdział z Diagnostics (1940). „Prawicowa” i „lewicowa” tradycja duchowa. ss. 299-304]
  Marek A. Cichocki: Unamuno czy Schmitt – Dawid czy Salomon? Na tropie fałszywych alternatyw [Dylemat współczesnych chrześcijan: iść w świat czy wycofać się z niego? ss. 305-317]
  Vittorio Messori: „Katastrofa" nowożytności. Augusto Del Noce (1910-1989), tłum. Agnieszka Kula [Sylwetka włoskiego filozofa polityki. ss. 319-329]
  Ks.  Jan Sochoń: Tomasz a Kempis — nasz współczesny [Wstęp do nowego wydania O naśladowaniu Chrystusa (Poznań 2004). ss. 331-345]
  Kronika Ecclesia Dei afflicta /opr. af/ [ss. 345-367]
  Piotr Kaznowski: Czerwińsk po raz pierwszy [Relacja z I Pielgrzymki Christianitas. ss. 368-370]
  Piotr Semka: Irak i my [Spory o wojnę w Iraku, w świecie i w Polsce. ss. 371-377]
  Piotr Semka: Luter i książęta, czyli wiara w cieniu władzy. Wystawa „Wiara i władza – Saksonia w Europie czasu reformacji” [Wokół wystawy na zamku Hartenfels w Torgau nad Łabą. ss. 378-385]
  Piotr Semka: Spokój serca [W związku z pochowaniem serca delfina Ludwika XVII w Saint-Denis. ss. 386-388]
  Grzegorz Kucharczyk: Głęboka skaza zdrady [Rec.: Piotr Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944, Warszawa 2003. ss. 389-390]
  Jacek Kowalski: Album jako Credo [Rec.: Mel Gibson, Pasja, Poznań 2004. ss. 390-391]
  Tadeusz A. Olszański: Płytka katecheza o „Władcy Pierścieni” [Rec.: Kurt Bruner, Jim Ware, Znaleźć Boga we „Władcy Pierścieni”, Kraków 2003. ss. 392-394]
  Adam Rosłan: Chrześcijaństwo i platonizm [Rec.: Werner Beierwaltes, Platonizm w chrześcijaństwie, Kęty 2003. ss. 394-395]
  Robert Moynihan: Przywrócić Starą Mszę?, tłum. Adrian Fijewski [“Inside The Vatican”, maj 2004. ss. 397-399]
  34. Cierpliwość osiąga wszystko – Wywiad z Jego Eminencją Kardynałem Castrillion Hoyosem, tłum. Jan J. Franczak [„The Latin Mass”, lato 2004. ss. 399-404] Todd M. Aglialoro: „Osobiście jestem przeciw, ale...” Pięć proaborcyjnych uników, tłum. Jan J. Franczak [„Crisis”, kwiecień 2004. ss. 405-412]
  36. Wobec agresywnej ideologii dżihadu– Wywiad zRobertem Spencerem, badaczem islamu, tłum. Jan J. Franczak [“The Catholic World Report”, maj 2004. ss. 412-418] Russell Hittinger & Elizabeth Lev: “Pasja” Gibsona, tłum. Jan J. Franczak [„First Things”, marzec 2004.ss. 418-422]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij